pl en

Umowy handlowe

Prawo spolek handlowych

Mediacje i arbitraże

Spory sądowe

Odpowiedzialność społeczna


Kancelaria rozumie, że działalność gospodarcza wiąże się także z odpowiedzialnością społeczną. Biznes wpływa, w więc jest odpowiedzialny nie tylko za losy wielu organizacji, lokalnych społeczności oraz jednostek. Biznes winien zatem być prowadzony z poszanowaniem praw tych organizacji, społeczności czy jednostek, a także winien być prowadzony w taki sposób, aby przyczyniać się do ich rozwoju.

Realizując te postulaty, Kancelaria angażuje się w działania charytatywne oraz niejednokrotnie świadczy nieodpłatne usługi prawne.