pl en

Umowy handlowe

Prawo spolek handlowych

Mediacje i arbitraże

Spory sądowe

Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka – Skórzewo


Upadłość konsumencka stanowi proces sądowy pozwalający na oddłużenie niewypłacalnych podmiotów fizycznych. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla tych, którzy nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Z tego prawnego zapisu mogą korzystać osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Nasza firma kompleksowo zajmuje się realizacją usług związanych z upadłością konsumencką. Skórzewo koło Poznania to miejscowość, w której istnieje możliwość podjęcia współpracy z wyspecjalizowanym przedstawicielem.


Upadłość konsumencka – ustawa | co warto wiedzieć?


Przepisy związane z upadłością konsumencką znajdują się w ustawie Prawo Upadłościowe. Odkąd ten dokument wszedł w życie, pojawiło się także wiele nowelizacji, które hierarchizują poszczególne aspekty związane z tym obszarem. Dotyczą osób prywatnych, ponieważ to właśnie one mają prawo do skorzystania z tego udogodnienia.

Celem procesu jest oddłużenie podmiotu fizycznego, który nie był w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowej przez okres co najmniej 3 miesięcy. W toku postępowania upadłościowego dłużnik może zostać zobowiązany do zaspokojenia roszczeń finansowych wierzyciela np. z własnego majątku. W określonych sytuacjach sąd ma możliwość postanowienia o umorzeniu całości lub części długów.

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie zawiłości prawne mogą okazać się przytłaczające. Dlatego też dbamy o rzetelną i kompleksową realizację usług w tym zakresie.


Upadłość konsumencka – kancelaria prawna Wolni od Długów


Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z upadłością konsumencką. Kancelaria dba o pełną poufność, terminowość, indywidualne podejście do klienta oraz przygotowanie odpowiedniego planu działania. Na każdym etapie trwania współpracy radcy informują o krokach, które należy podjąć, aby sprawa mogła zakończyć się z korzyścią dla reprezentowanej przez nich strony.

Zależy nam przede wszystkim na dobrej komunikacji z usługobiorcą oraz wsparciu merytorycznym na każdym etapie postępowania. Warto wiedzieć, że wniosek o wszczęcie procesu może zostać złożony nie tylko przez dłużnika, ale także przez jego wierzyciela.


Upadłość konsumencka – Skórzewo koło Poznania | kontakt 


Aby móc wnieść jakiekolwiek roszczenia zakresie upadłości konsumenckiej, zachodzi konieczność przekazania tej sprawy do sądu. W tym celu należy sporządzić odpowiedni wniosek, który będzie zgodny z wszelkimi normami prawnymi.

W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z pomocy wykwalifikowanych radców prawnych, specjalizujących się w prowadzeniu tego typu spraw i reprezentowaniu klientów także przed sądem. To właśnie tam dochodzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Skórzewo stanowi miejsce, w którym można skorzystać z profesjonalnych usług naszej firmy.

W celu szczegółowego zapoznania się z opisywaną ofertą zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem specjalnego formularza. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce “Kontakt”. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy.