pl en

Umowy handlowe

Prawo spolek handlowych

Mediacje i arbitraże

Spory sądowe

Lip 9, 2024

Sprawdzenie długów jest bardzo ważnym krokiem w zarządzaniu swoimi finansami. Posiadając wiedzę na temat aktualnego stanu zadłużenia, można podjąć odpowiednie działania, aby poprawić swoją sytuację i uniknąć jeszcze większych problemów finansowych. Będąc świadomym swoich zobowiązań, ma się szansę lepiej planować budżet i kontrolować wydatki.

Lip 9, 2024

Cesja wierzytelności, określana niekiedy jako jej sprzedaż, polega na przeniesieniu jej na inny podmiot wskutek zawartego porozumienia. To często obierana strategia przez wierzycieli, którym zależy na szybkim i skutecznym odzyskaniu należności, bez konieczności podejmowania działań wobec dłużnika – wszelkie uprawnienia przekazuje on bowiem cesjonariuszowi za określoną cenę.